Konsulting, czyli doradztwo procesowe i biznesowe

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia.

We współczesnej rzeczywistości jest coraz mniej uniwersalnych rozwiązań i nie sposób jest zgromadzić całą potrzebną wiedzę, rozwiązania i ekspertyzę w jednej chwili.

Jak uzyskać niezbędne know-how w skondensowanej, dopasowanej do potrzeb formie?
Odpowiedzią są konsultacje. W skutecznym, przynoszącym wartość doradztwie nie może zabraknąć fazy obserwacji, zrozumienia kontekstu, po której następuje analiza przyczyn źródłowych, zaprzęgnięcie myślenia systemowego i określenie celu.

Dopiero wtedy możemy wybrać odpowiednie narzędzia, określić możliwe drogi osiągnięcia celu, bo tych jest zawsze więcej niż jedna.
Etyczne i pragmatyczne doradztwo nie polega na sprzedawaniu tej samej „srebrnej kuli” wielu różnym klientom. Nie pomaga uleganiu trendom i promowaniu postaw zakorzenionych w innej kulturze.

Jestem jedynym w Polsce i jednym z niespełna 100 na świecie, Akredytowanym Konsultantem Metody Kanban. Tytuł ten przyznawany jest przez Kanban Univeristy na podstawie udokumentowanemu doświadczenia w przeprowadzaniu zmian ewolucyjnych w skali organizacji zgodnie z zasadami Metody Kanban. ​

Jak zacząć od doradztwa?
Twój pomysł na konsultanta to po prostu ktoś w drogim garniturze, produkujący slajdy pełne modnych słów, zapytaj, jak mogłoby być inaczej…

Pomagałem i nadal to robię firmom różnej wielkości z różnych dziedzin biznesu. Brzmi interesująco?

Masz pytanie o
konsulting?

Accredited KANBAN consultant