top of page

Doradztwo biznesowe i procesowe

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia.

Doradztwo biznesowe i procesowe Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia. W dzisiejszej, nowoczesnej i coraz bardziej złożonej rzeczywistości jest coraz mniej uniwersalnych rozwiązań. Rozwiązania, które można przenosić między różnymi środowiskami bez jakichkolwiek dostosowań. Jak uzyskać niezbędne know-how w skondensowanej, dopasowanej do potrzeb formie? Odpowiedzią są konsultacje. W skutecznym, przynoszącym wartość doradztwie nie może zabraknąć fazy obserwacji, zrozumienia kontekstu, po której następuje przyczyna źródłowa i myślenie systemowe. Dopiero wtedy możemy zdefiniować cel, wybrać odpowiednie narzędzia i opracować oczekiwania wobec naszego przedsięwzięcia. Doradztwo etyczne nie polega na sprzedawaniu tej samej „srebrnej piłki” wielu różnym klientom, uleganiu trendom i promowaniu rutyn zakorzenionych w innej kulturze. Jestem jedną z nielicznych 3 osób w Polsce posiadających tytuł Akredytowanego Konsultanta Kanban Uniwersytetu Kanban. Tytuł przyznawany jest dzięki udokumentowanemu doświadczeniu w przeprowadzaniu zmian ewolucyjnych Metodą Kanban. ​ Jak zacząć od doradztwa? Jeśli nie wiesz, lub Twój pomysł na konsultanta to po prostu ktoś w drogim garniturze, produkujący slajdy pełne modnych słów, zapytaj, jak mogłoby być inaczej… Pomagałem i nadal to robię firmom różnej wielkości z różnych dziedzin biznesu. Brzmi interesująco? Zapraszam do kontaktu!

AKC Logo.png
Wdrażanie strategii z wykorzystaniem X-Matrix
bottom of page