top of page
Radosław_Orszewski.jpg

Radosław Orszewski - Lean Agile Ninja

Pracuję zawodowo w branży produktów i usług IT od roku 2006. Mam za sobą różne role w międzynarodowych organizacjach (w Niemczech, Polsce, USA i Azji), między innymi w branżach: telekomunikacji, fintech-u czy gier. 

Przygodę ze zwinnością zacząłem już w roku 2008, od pracy w Scrumie a później jego wdrażaniu (PSM I, PSM II, CSM, CSPO, CSP-SM/PO). Od roku 2012 jestem skupiony na poszukiwaniu skutecznych a niedogmatycznych dróg ku zwinności biznesowej (business agility) z wykorzystaniem Metody Kanban, oraz zarządzania i narzędzi lean.

Pracuję również jako wykładowca na berlińskiej uczelni CODE University, gdzie prowadzę moduł Process Management.

W roku 2018 uzyskałem tytuł Kanban Coaching Professional (KCP) a w 2019 Accredited Kanban Consultant (AKC) nadawany przez Kanban University najbardziej doświadczonym praktykom Metody Kanban, którzy przeprowadzili skuteczne jej wdrożenia w firmach. W tym samm czasie zostałem jednym z pierwszych w Polsce Akredytowanych Trenerów Kanban (AKT) oraz jedynym z jedynie trzech konsultantów tej Metody dla dużych przedsiębiorstw. Otwarty na wiele różnych koncepcji Kanbanu jestem również jednym z pierwszych w Polsce posiadaczy certyfikatu Professional Scrum with Kanban (PSK I) od Scrum.org

Uczenie i dzielenie się wiedzą daje mi ogromną satysfakcję i energię oraz pogłębia moje własne rozumienie przekazywanych treści i stąd moje zaangażowanie w różnego rodzaju społeczności, tłumaczenia, udział w meetupach, spotkaniach branżowych, konferencjach, coach campach. Jednym z przejawów pasji dzielenia się wiedzą jest naturalnie ta strona. 

W swojej pracy jako trener kładę nacisk na zaangażowanie, pratykę i użyteczność. W przypadku pracy jako coach lub konsultant równie ważne co efekt są dla mnie etyka postępowania i szacunek dla ludzi.

bottom of page