top of page

Historie użytkownika

i ich mapowanie

W skrócie:

Historyjki użytkownika (user stories) oraz ich mapowanie (user stories mapping) to znane narzędzia stosowane w metodykach zwinnych (agile) jako alternatywa do tworzenia rozległej dokumentacji wymagań z dużym wyprzedzeniem. Pomimo iż sama koncepcja wydaje się prosta nadal spotyka się wiele organizacji i zespołów zmagających się z tą metodą pracy. W 1-dniowym warsztacie możesz poznać tę technikę, by samodzielnie zacząć ją doskonalić w swojej organizacji.

Cele szkolenia:

  • rozumienie koncepcji historyjek użytkownika (user stories) jako narzędzie do efektywnej komunikacji wymagań wobec produków i usług,

  • rozumienie wielostronnych korzyści z korzystania historyjek użytkownika,

  • tworzenie tzw. person (profili użytkowników)

  • tworzenie "dobrych" historyjek, zgodnych z techniką INVEST,

  • tworzenie dynamicznej mapy historyjek w celu opracowania planu dostaw i road mapy produktu.

Grupa docelowa:

członkowie zespołów, w szczególności analitycy biznesowi, Product Ownerzy, Product Managerowie, developerzy, testerzy, kierownicy projektów.

Korzyści:

uczestnicy będą w stanie wdrożyć techniki doskonalące pracę z wymaganiami w skupieniu na klientach i prawdziwej wartości użytkownika.

Brzmi ciekawie? Zapraszam do kontaktu w sprawie zamkniętych szkoleń i warsztatów.

bottom of page