top of page

Szkolenia SCRUM

Od ponad 20 lat Scrum jest wiodącym frameworkiem (ramami postępowania) używanym najpierw w organizacjach wytwarzających oprogramowanie a następnie również wszelkiego rodzaju produkty (nie tylko cyfrowe). Oparty o empiryzm oraz zasady inspekcji i adaptacji pozwala na systematyczne budowanie produktów przyrostowo i iteracyjnie w skupieniu na wartości dla klienta.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z ramami postępowania (framework) Scrum, jako empirycznego podejścia do dostarczania złożonych produktów, lub rozwiązywania złożonych problemów.

 • wyjaśnienie wymagań środowiska w których Scrum ma zastosowanie i szanse na sukces (filary postępowania Scrum, wartości Scruma)

 • szczegółowe przedstawienie kluczowych dla sukcesu pracy ze Scrumem odpowiedzialności:

  • Właściciela Produktu (Product Owner)

  • Scrum Mastera

  • Zespołu

 • interaktywne zapoznanie z mechaniką wydarzeń Scrumowych. W ramach symulacji uczestnicy doświadczymy:

  • ​doskonalenia  (refinement) Rejestru Produktu,​
  • Planowania Sprintu,

  • Codziennych spotkań,
  • Przeglądu Sprintu​​,
  • Retrospektywy.
 • wyjaśnienie istoty właściwego nacisku na tzw. Artefakty Scruma: Rejestr Produktu, Sprintu i Przyrost (Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment).

W wersji 2-dniowej szkolenie jest rozszerzane o techniki i metody wspomagające pracę zespołów Scrumowych:

 • historie użytkownika,

 • mapowanie historii użytkownika,

 • estymacja wymagań i budowanie prognoz za pomocą Planning Pokera,

 • praca nad Definicja Ukończenia.

Dla kogo?

Szkolenie w wersji 1- i 2-dniowej jest dobrym wprowadzeniem dla osób, które chcą zrozumieć czym jest Scrum, jak mógłby im pomóc i jakich zmian wymaga od nich i ich środowisk pracy przejście na tak zdefiniowaną "zwinną" stronę pracy. Grupę docelową stanowią:

 • całe zespoły projektowe i ich liderzy,

 • specjaliści tacy jak programiści, testerzy, analitycy biznesowi, designerzy,

 • osoby planujące pracę jako Scrum Masterzy czy Product Ownerzy,

 • kierownicy projektów (project managerowie),

 • osoby zaangażowane w rekrutację kandydatów na stanowiska programistyczne.

 

Warunki:

Szkolenie jest oferowane jako szkolenie zamknięte dla firm i grup. Minimalna liczba uczestników to 8 osób. 

Może zostać ono przeprowadzone w języku polskim lub angielskim w lokalizacji wskazanej przez klienta, lub w wybranej lokalizacji zewnętrznej. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do kontaktu!

bottom of page